Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Hư KhôngThân em như chiếc lá bay!
Phất phơ trong gió rụng ngay giữa đời
Thân em như cánh hoa rơi!
Chơi vơi trong gió không nơi ẩn mình

Đời em như cánh lục bình!
Trôi theo dòng nước bóng hình xanh xao
Đời em tuyết trắng hư hao!
Tan trong sương lạnh ba đào cuốn mau

Tuổi xuân em có là bao !
Cũng theo dòng nước trôi vào hư không
Tuổi đời một mảnh long đong!
Nửa em viễn xứ hoài mong quê nhà

Nửa em trong ánh chiều tà
Tìm quên trong giấc mơ hoa tình người.

Kim Oanh