Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Vĩnh Long Quê Tôi        (Cảm xúc từ ảnh chụp của Biện Công Danh)

Quê tôi có những con đò nhỏ
Đêm rằm trăng tỏ thả xuôi chèo
Soi tình thơ dại hồn gieo bóng
Khúc khích sóng cười tiếng trong veo

Tình nghèo duyên thắm đậm phù sa
San  sẻ cho nhau những l
bồi
Tháng ngày mưa lũ trôi đò nhỏ
Vẫn vượt phong ba chờ khách xa

Khách đã đi xa lâu lắm rồi
Có nghe tiếng gọi của tình côi
Bến xưa vẫn đông người qua lại
Cô lái vẫn chờ một khách thôi!


Kim Oanh