Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Đông Triều - Sáng Tác Đỗ Lễ - Tiếng Hát Thái Thanh
Nhạc Sĩ: Đỗ Lễ
Ca Sĩ: Thái Thanh
(Từ nhaccuatui)