Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

Phần 3 - 70 Năm Tình Ca - Văn Cao

70 Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam (1930 - 2000)


Nhạc Sĩ Văn Cao


Hoài Nam, SBS radio (Úc Châu)