Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

Dương Cầm Thu Không Em - Sáng Tác An Thuyên - Tiếng Hát Lê Anh DũngNốt nhạc lá thu rơi, em về chẳng biệt ly.Dương cầm phố tả tơi giờ mình anh đêm dài. 
Hà nội không em, cây sấu già đổ lá, tình ta vừa chạm thu, đã thấy mùa đông sang.
Gió còn nồng hơi em, để ấm lại hồn thơ anh, môi thắm em còn có bồi hồi, để Dương cầm anh Khát vọng.
Em về tóc rối vương trên đàn, để khói thuốc đen đặc đêm vu vơ tiếng dương cầm, gót mềm mùa thu em qua. Điệu nhạc đam mê em. Hà nội say men em.
Hỡi…Em có hay điệu nhạc anh không em, không có em sẽ bão giông ngập tràn.
Hỡi…Em có hay điệu nhạc anh không em, không có em sẽ bão giông ngập tràn.

Sáng Tác: An Thuyên
Tiếng Hát: Lê Anh Dũng