Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Mẹ Tôi - Sáng Tác Minh Đức - Tiếng Hát Thụy Long

Mỗi lần vào những tháng  Năm
Con nghe nỗi nhớ âm thầm Má ơi!
Bỗng dưng nước mắt trào rơi
Tình yêu của Má khó vơi tất lòng!
KimOanh
Đêm 10/05/2014


Sáng Tác: Minh Đức
Tiếng Hát: Thụy Long