Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

Tưởng Bóng...

  (Tranh của Họa Sĩ Thanh Trí)

Ai ráng nắng chiều đìu hiu sắc
Hoàng hôn vừng se sắt tâm mê
Mây xám trôi hồn lấn cấn về
Buông hay níu trăng thề đêm cũ


Luyến tiếc chi lỡ làng sương phủ
Bóng vờn quanh tự nhủ phôi pha
Gió níu hoàng hôn, Ta níu trăng tà
Hồn mơ mộng nguyệt sa tưởng bóng.


Kim Oanh