Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

Kiếp Sau Tự Tình...


Đêm nay đọc lời tự tình
Thương thay cho phận một mình lẽ loi
Đèn xưa hạnh phúc sáng soi
Nhà nay leo lét nến còi lụn tan
Người về an nghỉ suối ngàn
Người thương ở lại vô vàn nỗi đau
Tiễn đưa hồn nuối tiếc nhau
Ôm hình hài khóc … kiếp sau tự tình.

Kim Oanh