Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

Tiễn Đưa


Thân trôi giạt chiều xứ lạ 
Ngoài phố mùa giăng mưa lả chả rơi 
Tìm chút hơi ấm vai lơi 
Sương khuya nỗi nhớ tơi bời khát khao

Cô đơn lòng chợt thét gào 
Đôi môi lạnh giá xanh xao cuộc tình 
Theo dòng… ẩn bóng lung linh 
Đôi ta một nửa hồn in lá vàng

Hoàng hôn phai sắc mây ngàn
Nhuộm tim rối sợi úa lan mùa về 
Thu! Nhan sắc mỹ nhân hề 
Bỏ lại tất cả nhiêu khê cuộc đời

Vùi thân lau lách tả tơi 
Hương tàn mục rữa chơi vơi cuối mùa 
Tìm quên vọng tiếng chuông khua 
Về miền giá buốt tiễn đưa một người

Kim Oanh 
Úc Châu 31/7/2013