Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

Nắng Ơi Đừng Phụ!


Sáng nao chân trượt dốc dài
Được ai nâng đở đôi tay dịu dàng
Năm qua tháng tháng ngỡ ngàng
Để rồi một sáng nắng chang chan hòa
Tay trong tay ấp đơm hoa
Nắng ơi! Sưởi ấm đậm đà hương xưa
Sáng nay chân trượt dốc mưa
Lòng nghe tan tác người xưa đâu rồi
Đôi tay run rẩy bồi hồi
Giăng chờ tay đón lòng thôi lạnh lùng
Người đâu biệt biệt mông lung....?!
Nắng ơi đừng phụ! Xin đừng quên soi


Kim Oanh