Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

Tấm Ảnh Ngày Xưa - Lê Dinh - Thanh Thúy
Sáng Tác: Lê Dinh
Ca Sĩ Thanh Thúy