Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

70 Năm Tình Ca Việt Nam - Anh Việt, Lâm Tuyền - Phần 16

Nhạc Sĩ Anh Việt

Nhạc Sĩ Lâm Tuyền