Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

Níu Lấy Đời Nhau - Sáng Tác Thụy MiSáng Tác:Thụy Mi
Tiếng Hát: Thanh Hà