Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Em Là Tất Cả - You're My Everything - Lời Việt Duy Quang - Mai Thanh Sơn)


Người là ước mơ thôi
mãi mãi trong cơn say mê  
nên mong người mãi bên tôi....


Nhạc Ngoại Quốc Lời Việt: Duy Quang
Tiếng Hát Mai Thanh Sơn