Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

NHẠC THÍNH PHÒNG: Những Nhạc Phẩm Mùa 30/4


Sài Gòn ơi tôi đã mất người trong cuộc đời
Sài gòn ơi thôi đã hết thời gian tuyệt vời
Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi
Những nụ cười nát trên môi, những giọt lệ ôi sầu đắng.....(Nam Lộc)


1/  Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt (Nam Lộc) - Tiếng Hát Nguyên Khang
2/ Mưa Sài Gòn Còn Buồn Không Em (Nguyệt Ánh) - Tiếng Hát Y Phương

SBTN