Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Đêm Khuya Trên Đường Catina - Trần Văn Trạch - Duy TrácSáng Tác:Trần Văn Trạch 
Tiếng Hát:Duy Trác