Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Trầm Tử Thiêng – Tình Ơi Xin Chào Em Từ Tốn
Nhạc &Tiếng Hát: Trầm Tử Thiên