Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

Giã Biệt Sài Gòn

Sài Gòn!
 Mỗi vỉa hè là một dãy chiêm bao
Mỗi đoạn đường là một cơn hạnh phúc