Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Hương Thầm - Thơ Lê Kim Hiệp - Hương Nam Diễn NgâmThơ: Lê Kim Hiệp
Diễn Ngâm: Hương Nam