Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

Mẹ - Nguyễn Đình Toàn - Lâm Dung

Nhớ Má!


Sáng tác: Nguyễn Đình Toàn
Tiếng Hát: Lâm Dung
Thực hiện: Chrslam