Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

NhớNhớ! Cớ vì sao phải nhớ nhiều
Vờ trách ai nói mãi tiếng yêu
Thế đây ngơ ngẩn lòng xao động
Vắng tiếng cười trời cũng buồn thiu

Nhớ! Nhớ những điều phút xa nhau
Lưu luyến vườn trăng thuở ban đầu
Nhớ! Oái lạ cuồng quay ai hiểu
Đất trời đảo lộn ...Thế là yêu!

Kim Oanh