Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

Thu Đông - Sáng Tác & Trình Bày Nguyễn Tiến Dũng


Sáng Tác & Trình Bày Nguyễn Tiến Dũng
Hoà Âm: Nguyễn Duy
Tiếng Hát: Thụy Vân & NTD