Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

Màu Tím Tình Yêu - Nguyễn Ánh 9 - Hương GiangSáng Tác: Nguyễn Ánh 9
Tiếng Hát: Hương Giang
Thực Hiện: Đặng Hùng