Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

Thương!


Thương trăng đây hỏi trăng nì
Trăng bao nhiêu tuổi xuân thì hởi trăng?
Thương rồi cần biết tuổi chăng?
Trăng này mười sáu đẹp vằn vặt soi

Thương trăng đây ướm đôi lời
Trăng bao tình ý duyên đôi không rời?
Thương tình tha thiết không lơi
Trăng dõi chung bước cuộc đời tình si

Thương trăng đây hóa chim di
Trăng lặn đầu núi đây ghì bóng theo
Thương yêu vượt suối núi trèo
Trăng mười sáu tuổi trong veo tình đầy.

Kim Oanh
3/3/2012