Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

Sao Em Không Gối Mộng - Ngô Thụy Miên - Trần Thái Hòa

Tay anh dài sao em không gối mộng
Thơ anh say sao chẳng uống cho đầy
Mắt thuyền trôi anh chèo cà hai tay
Sao chẳng ngự cho hồn anh xuống nhạc?...Sáng Tác:Ngô Thụy Miên
Tiếng Hát:Trần Thái Hòa
Thực Hiện: Quýdenver