Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

Anh Cho Em Mùa Xuân - Thơ Kim Tuấn - Nhạc Nguyễn HiềnThơ: Kim Tuấn
Nhạc: Nguyễn Hiền
Tiếng Hát: Hồ Hoàng Yến
Thực Hiện: Hoàng Khai Nhan