Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

Từ KhiTừ khi ai bước vào đời
Vạn vật tuyệt vời vũ khúc
Ngọt lên khoé mắt môi cười
Thèm nghe tiếng nói của người mình yêu.

Bên ai bóng nắng những chiều
Con đường hoa thêu chung bước
Âu lo khó khăn cùng vượt
Bởi đôi lòng biết mình thuộc về nhau

Từ khi ai làm giông bão
Hạnh phúc trổ màu u ám
Vũ trụ mây xám giăng đầy
Thèm được một lần say…..đừng tỉnh!

Kim Oanh