Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

Nắng Mùa - Thơ Phạm Ngọc - Nhạc Phạm Anh DũngThơ : Phạm Ngọc
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Hoà Âm: Quang Anh
Tiếng Hát: Mỹ Khanh