Thứ Hai, 7 tháng 5, 2018

Đôi Mắt Mùa Thu - Sáng Tác Song Ngọc - Tiếng hát : Ái Vân


Nhạc Sĩ: Song Ngọc
Tiếng Hát Ái Vân
Thực Hiện: Đặng Hùng