Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

Bến Cũ Nhớ Về
(Cảm xúc Tình Cô Lái Đò của Nhớ Về)

Nhớ Về bến cũ cuối chân trời
Vẫn đợi đò xưa cố nhân ơi
Sông kia vẫn Nhớ Về bên ấy
Day dứt lòng nhau mấy niên rồi

Vận nước lớn ròng theo dòng lệ
Chuyển bến đi, về dõi tin anh
Sầu đau dâng lụt tràn phương ấy
Gửi Nhớ Về thương ủ giấc lành

Hỡi người xa xứ nhớ quê hương?
Bao năm bến vắng khoác áo sương
Đò neo, cô lái hoài mong đợi…
Nhớ Về se lại mối tơ vương!

Kim Oanh