Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

Vỡ Tiếng Yêu - Thơ Kim Oanh - Hương Nam Diễn NgâmThơ; Kim Oanh
Diễn Ngâm: Hương Nam