Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

Hài LáDạ hội đông mang đôi hài lá
Chỉ mù sương lạnh giá kết chân thon
Kim nắng vàng đan ấm gót son
Tung tăng bước nhịp đều ước mộng

Kim Oanh