Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Chinh Nhân Hỡi - Thơ: Kim Oanh - Hương Nam Diễn Ngâm
Thơ: Kim Oanh
Diễn Ngâm:Hương Nam