Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

Trả Lại Em!


Trả lại cho em tuổi ngọc ngà
Con đường đến lớp trải thảm hoa
Thẹn thùng khép nép nghiêng vành nón
Hồn nhiên mắt biếc nhốt thiết tha

Trả lại cho em giấc mơ đầu
Mi ngoan khép nhẹ mộng chìm sâu
Hẹn hò quấn quít sương chiều xuống
Ấp ủ  hương nồng trắng hoa cau

Trả lại cho em màu mắt trong
Nửa linh hồn chết nát tan lòng
Bên song se sắt tình vướng vít
Dẫu vết thương hằn treo nhớ mong!

Kim Oanh
Melbourne  4-March