Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

Đài Phát Thanh Quân Đội,Chương Trình Nghệ Sĩ Với Chiến Sĩ Tối Thứ2 ,Quỳn...Chương Trình Nghệ Sĩ Với Chiến Sĩ phát mỗi tối trên đài phát Thanh Quân Đội từ 9 giờ đến 10 giờ. Mỗi tối do một nghệ sĩ chịu trách nhiệm.

Thứ Hai do Quỳnh Giao
Thứ Ba do Thanh lan và Mai Hương
Thứ Tư do Mai Hân và Hoàng Quốc Bảo
Thứ Năm do Phan Thế
Thứ Sáu do Ban Thăng Long
Thứ Bảy do Phạm Duy và Nhạc Trẻ

Trong video clip này giói thiệu chương trình tối thứ Hai của Quỳnh Giao. Đây chỉ là một cố gắng tái hiện lại một chương trình cũ. Không phải la bản ghi âm chương trình phát thanh trực tiếp. Quỳnh Giao hát Plaisir D'amour của Jean-Paul và Eglide martini. Nhạc sĩ Phạm Duy chuyển VIệt ngữ với tên Tình Vui.

Thực Hiện: Vanchus