Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

Nửa Vầng Trăng - Thơ Kim Oanh - Hương Nam Diễn NgâmThơ: Kim Oanh  
Diễn Ngâm: Hương Nam