Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Anh Vân! Tên Anh Lưu Mãi


An bình một cõi quê hương 
Người đi thỏa mộng bước đường chiến chinh
Hiên ngang tấc lòng người lính

Vượt nguy xem nhẹ, thân mình xá chi 
Ân tình này mãi khắc ghi 
Nhớ ơn dù phút chia ly cuối đời!

Anh Vân! Người chiến sĩ ơi
Tên anh lưu mãi suốt đời chẳng quên.
Đôi tay Chúa đã vươn lên
Dìu anh vào chốn bình yên Nước Trời.

Kim Oanh
3-8-2010