Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

Thơ Tranh: Bến Đỗ - Cầu Ơn Trên - Đò Ngang Trở Về

1/ Bến Đỗ - Kim Phượng


2/ Cầu Ơn Trên - Dương Hồng Thủy


3/Đò Ngang Trở Về - Kim Oanh


Thơ Tranh: An Nguyen