Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

Xin Đừng Trả Lại Anh


Gió trăng cứ trả lại trời
Xin đừng trả lại những lời tình chung
Trời già cay nghiệt khôn cùng
Xin em giữ lại tâm lòng đã trao
Giữ luôn lời hứa thuở nào
Như niềm tâm sự giải sầu chưa vơi
Lòng anh ẩn khuất bên đời
Chỉ mong được nhớ là người yêu em! 

Nguyễn Đắc Thắng 
***

Giữ Lại Cho Nhau

(Từ bài Xin Đừng Trả Lại Anh của Nguyễn Đắc Thắng)

Gió trăng đừng đỗ cho trời
Tất dạ son sắt là lời thủy chung
Dù cho gian khó tột cùng
Vì yêu tha thiết vẹn lòng quyết trao
Giữ nguyên thệ ước hôm nào
Khắc tâm hình bóng vạn sầu chẳng vơi
Cùng nhau đi trọn đường đời
Dẫu xa xôi cách vẫn người năm xưa!

Kim Oanh