Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ II, 2015- Melbourne - Australia - Phần 3Các nàng phá hết biết nha....:):)
Hình Ảnh:Ca Đoàn Kitô Vua