Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Khóc Cho Đồng Đội


(Tưởng nhớ anh Quách Tố Vương)

Ba năm rồi!
Anh có về nghe vang quân khúc
Có cùng đồng đội lúc lâm nguy
Có đau thương sương gió biên thùy
Hay tĩnh lặng đi vào thiên cổ

Tôi biết anh còn nhiều đau khổ
Quê Hương mình vạn chỗ gian truân
Từng Xuân sang dang dở sum vầy
Thương lắm chân đường đầy gai góc

Hãy cùng tôi dọc ngàn gió bụi
Vượt trường sơn xua đuổi mây tan
Mang hoa lá trỗ ngang trời đỏ
Ánh trăng về trên bến đò xưa!

Em gái nhỏ! Vẫn chờ mưa ngâu đổ!

Vĩnh Long 30-7-2013

Lê Kim Hiệp