Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015
Sân ngoài hừng hực nắng chang chang
Thiếu nước đào mai lá cháy vàng
Cây cỏ xác xơ trông tội nghiệp
Đâu rồi tiếng cuốc gọi hè sang


Mailoc
***
Hè 

Hạ xưa tất bật gian nan
Đón mùa vận nước cháy vàng hoa tơi
Bao năm chịu đựng chờ thời
Phượng già trơ gốc suốt đời lầm than

Kim Oanh
***


Hè sang rực sắc huy hoàng
Niềm riêng giấu kín trên tàng phượng xưa
Tầm tầm bất chợt đổ mưa
Kẻ đi người ở đau chưa tấc lòng

Kim Phượng