Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

Thơ Tranh: Mừng Ngày Độc Lập


Thơ: Mailoc
Thơ Tranh: Kim Oanh