Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Alleluia Lời Chúa - Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Melbourne 2013


Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Melbourne
Ca Trưởng: Trần Long Thịnh

  

Sáng tác: LM Thành Tâm
Lời Bài Hát:

ÐK: Allêluia! Lời Chúa dẫn soi con đường đi. Allêluia! Lời Chúa khác chi như giòng suối. Allêluia! Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sống. Phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy Lời luôn.  Allêluia!

Thực hiện Video: TienNguyen