Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Séraphim - Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Melbourne 2013


Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Melbourne
Ca trưởng: Trần Long Thịnh


Thực Hiện Video: TienNguyen