Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Chiếc Lá Thu Phai - Tưởng Nhớ Thầy Huỳnh Hữu TríNhạc phẩm: Chiếc Lá Thu Phai
Nhạc Sĩ: Trịnh Công Sơn
Ca Sĩ: Quang Dũng  và Mỹ Linh
Kính dâng Hương Linh Thầy Huỳnh Hữu Trí
Giáo Sư Toán Trường Nữ Trung Học Tống Phước Hiệp - Vĩnh Long.
Thương gửi đến Cô và các Em với hình ảnh khó phai của Thầy một thời tuổi trẻ.

Học Trò của Thầy.

Lê Thị Kim Oanh
Lớp Đệ Tam A4 - 1973,
Đệ Nhị A4 -1974
Đệ Nhất D8 - 1975
Trường Nữ Tống Phước Hiệp - Vĩnh Long