Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Miên Viễn
Dòng nhạc rót vào lòng..
Tim sai nhịp
Thả tâm tư..
Chất ngất khối tình riêng


Đọc áng văn hay
Xao xuyến
Giấu muộn phiền


Người chợt đến
Chợt đi..
Vào miên viễn!!!

Kim Oanh
Australia 01/2009