Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Khúc Nguyệt Cầm


Ôm cầm tấu khúc tương sầu
Giữa đêm canh vắng vọng lầu nguyệt say
Tưởng mơ mơ tưởng trúc mai
Gió đưa xào xạc ngỡ ai họp hòa
Khốn thay! Riêng chỉ mình ta
Tiếng lòng nức nở...người xa thấu tình?

Kim Oanh