Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Chúc Ca Vinh Quang Chúa - Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Melbourne 2013


Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Melbourne
Ca Trưởng: Nguyễn Xuân Kính
Soloist: Nguyễn Thanh Huyền

  

Sáng tác: Viết Chung

Hãy tường thuật vinh quang của Chúa giữ muôn dân
Hãy tường thuật những việc Ngài làm ở nơi thế giới.
Vì Chúa thật hùng vĩ và Chúa rất mực đáng khen, rất đáng ngợi khen
Vì Chúa rất dũng uy. Ta rất đáng ngợi mừng và Chúa rất đáng ngợi khen

Trời xanh ơi. Hãy lên tiếng nói, không trung ơi hãy mau mở lời
Ngày ngày đêm đêm tiếp nối chẳng nguôi. 
Ngày cùng ngày đêm tiếp nối hãy kể ra
Hãy kể ra sự nghiệp bởi tay Ngài

Cỏ cây hãy nhịp nhàng ca vang,
Non sông hãy triển khai phúc lộc chứa đầy, và loài người hãy sinh sôi, hãy sinh sôi
Cùng vạn vật hãy đông vui, hãy đông vui
Để truyền rao vinh quang Chúa.

Thực hiện Video: TienNguyen