Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

Niềm Thương Nỗi Nhớ Sài Gòn - Thơ Hoàng Dũng, Nhạc Trịnh Cung( Cần xem lớn hơn mời nhấp chữ Youtube dưới góc phải)

Thơ Hoàng Dũng
Nhạc Trịnh Cung
Ca Sĩ Ly Yên